• ΗΛΙΚΙΑ: 10-11ΕΤΩΝ (Δ-Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)
  • ΣΤΟΧΟΣ: Συστηματική εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Διαδραστικά Παιχνίδια, τραγούδια, DVD, Talking Dice, επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια και εξάσκηση της γλώσσας μέσω υπολογιστή.

ΠΤΥΧΙΑ: YLE STARTERS Το πρώτο πτυχίο των Young Learners English Tests κατάλληλο για  τους αποφοίτους της senior A. Οι δυνατοί μαθητές  μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για το  YLE MOVERS το δεύτερο πτυχίο των Young Learners English Tests

Δίνεται επίσημη βεβαίωση από το Cambridge ESOL, η οποία δείχνει τις επιδόσεις, σε μια κλίμακα βαθμολογίας από το ένα μέχρι το πέντε, με ισάριθμα εμβλήματα του Cambridge.