Πτυχία Τουρκικών για Ενήλικες

TEMEL 2 (Α1)

Επίπεδο Γλώσσας: αρχάριος
Χρόνος Απόκτησης: 4 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένοTEMEL 4 (Α2)

Επίπεδο Γλώσσας: βασική γνώση
Χρόνος Απόκτησης: 4 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένοORTA 4 (Β1)

Επίπεδο Γλώσσας: αρκετά καλή γνώση της γλώσσας Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένοYÜKSEK 2 (B2)

Επίπεδο Γλώσσας: καλή γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένοYÜKSEK 4 (C1)

Επίπεδο Γλώσσας: ανώτερη γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: 8 -12 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο