Β

ΕΠΙΠΕΔΟ B2


ΠΤΥΧΙΟ TORFL

3

2ο ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ 2) Β2

Ο σπουδαστής 2ου επιπέδου αποκτά υψηλές γνώσεις της ρωσικής γλώσσας που του δίνουν την δυνατότητα να επικοινωνήσει άνετα σε όλα τα θέματα τις καθημερινής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής. Το πτυχίο 2ου επιπέδου είναι απαραίτητο για την απόκτηση των πτυχίων Bachelor και Master ρωσικών ΑΕΙ, εκτός των φιλολογικών σχολών.
To κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (TORFL) είναι αναγνωρισμένο από τον Α.Σ.Ε.Π & Διεθνώς, βάση της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας

ΠΤΥΧΙΑ PUSΗKIN


ΕΠΙΠΕΔΟ B2: Πιστοποιητικό Ρωσικής Γλώσσας Μέσου Επιπέδου


ΠΤΥΧΙΟ: (РУССКИЙ ЯЗЫК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ)

Το πιστοποιητικό αυτό αποδεικνύει επάρκεια στην ομιλία, την ακρόαση, ανάγνωση και γραφή καθώς και αφομοίωση των λειτουργικών ιδιοτήτων και λεξιλόγιο 4500 λέξεων της ρωσικής γλώσσας.