Β1

ΕΠΙΠΕΔΟ B1


ΠΤΥΧΙΟ TORFL

3

Τελειώνοντας τον κύκλο μαθημάτων του 1ου επιπέδου ο σπουδαστής έχει αποκτήσει ισάξιες γνώσεις της Ρωσικής γλώσσας, με αντίστοιχο σπουδαστή που ακολουθεί το σχολικό πρόγραμμα των κρατικών λυκείων της Ρωσίας (Ευελιξία παρακολούθησης λογοτεχνικών κειμένων, πολιτικών, οικονομικών και άλλων κοινωνικών ζητημάτων, ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, γνωριμία με τους ιδιωματισμούς της γλώσσας). Στο 1ο επίπεδο ο σπουδαστής αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις της Ρωσικής γλώσσας έτσι ώστε να μπορεί να συμμετέχει στις εισαγωγικές εξετάσεις των ΑΕΙ της Ρωσίας. To κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (TORFL) είναι αναγνωρισμένο από τον Α.Σ.Ε.Π & Διεθνώς, βάση της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας της Ρωσικής ΟμοσπονδίαςΠΤΥΧΙΑ PUSΗKIN


ΕΠΙΠΕΔΟ B1: Πιστοποιητικό Ρωσικής Γλώσσας Βασικού Επιπέδου


ΠΤΥΧΙΟ: (РУССКИЙ ЯЗЫК – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ)

Το πιστοποιητικό αυτό αποδεικνύει βασικές γνώσεις της φωνητικής και της γραμματικής καθώς και λεξιλόγιο περίπου 2500 λέξεων της ρωσικής γλώσσας.