Α2

ΕΠΙΠΕΔΟ Α2


ΠΤΥΧΙΟ TORFL


ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ТБУ) Ᾱ2

Ο σπουδαστής αποκτά της βασικές γνώσεις της ρωσικής γλώσσας οι οποίες ικανοποιούν μεγάλο μέρος από τις βασικές επικοινωνιακές απαιτήσεις και του δίνουν την δυνατότητα να συμμετέχει με ευκολία στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα. To κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (TORFL) είναι αναγνωρισμένο από τον Α.Σ.Ε.Π & Διεθνώς, βάση της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας της Ρωσικής ΟμοσπονδίαςΠΤΥΧΙΑ PUSΗKIN


ΕΠΙΠΕΔΟ Α2: Πιστοποιητικό Ρωσικής Γλώσσας Στοιχειώδους Επιπέδου

ΠΤΥΧΙO: СВИДЕТЕЛЬСТВО Русский язык – Уровень А2 – Начальный


Το πιστοποιητικό αυτό αποδεικνύει στοιχειώδεις γνώσεις της φωνητικής και της γραμματικής καθώς και λεξιλόγιο περίπου 1100 λέξεων της ρωσικής γλώσσας