Πτυχία Ρωσικών για Ενήλικες - A1Α1

Επίπεδο Γλώσσας: αρχάριος
Χρόνος Απόκτησης: 6 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειαςΑ2

Επίπεδο Γλώσσας: στοιχειώδης γνώση Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας


Β1

Επίπεδο Γλώσσας: αρκετά καλή γνώση
Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειαςB2

Επίπεδο Γλώσσας: καλή γνώση της γλώσσας Χρόνος Απόκτησης: 13 -16 μήνες Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειαςC1

Επίπεδο Γλώσσας: Χρόνος Απόκτησης: Χρήση:C2

Επίπεδο Γλώσσας: Χρόνος Απόκτησης: Χρήση: