ΠΤΥΧΙΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΑΙΔΙΑ - ΕΦΗΒΟΙ

YLE

Επίπεδο Γλώσσας: Χρόνος Απόκτησης: Χρήση:


KET

KEY ENGLISH TEST

Επίπεδο Γλώσσας: Α2 C Senior Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο


PET

PRELIMINARY ENGLISH TEST

Επίπεδο Γλώσσας: B1 D Senior Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο


FCE - ECCE

CAMBRIDGE - MICHIGAN

Επίπεδο Γλώσσας: B2 Χρόνος Απόκτησης: 4-8 μήνες* Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα *4 μήνες για συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών


CAE - ALCE

CAMBRIDGE - HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY

Επίπεδο Γλώσσας: C1 Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

CPE - ECPE

CAMBRIDGE - MICHIGAN

Επίπεδο Γλώσσας: C2 Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο