Πτυχία Κινέζικων για Παιδιά

YCT 1

Επίπεδο Γλώσσας: αρχάριος
Χρόνος Απόκτησης: 12 μήνες πτυχίο γενικής
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα *μαθητές έως 15 ετώνYCT 2

Επίπεδο Γλώσσας: αρχάριος
Χρόνος Απόκτησης: 12 μήνες πτυχίο γενικής
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα *μαθητές έως 15 ετώνYCT 3

Επίπεδο Γλώσσας: καλή γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: 12 μήνες πτυχίο γενικής
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα *μαθητές έως 15 ετώνYCT 4

Επίπεδο Γλώσσας: αρκετά καλή γνώση
Χρόνος Απόκτησης: 12 μήνες πτυχίο γενικής
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα *μαθητές έως 15 ετών