Πτυχία Κινέζικων για Ενήλικες

HSK 1

Επίπεδο Γλώσσας: αρχάριος
Χρόνος Απόκτησης: 12 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμέναHSK 2

Επίπεδο Γλώσσας: αρκετά καλή γνώση
Χρόνος Απόκτησης: 12 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμέναHSK 3

Επίπεδο Γλώσσας: καλή γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: 12 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμέναHSK 4

Επίπεδο Γλώσσας: καλή γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: 24 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμέναHSK 5

Επίπεδο Γλώσσας: άριστη γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: 24 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμέναHSK 6

Επίπεδο Γλώσσας: άριστη γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: 36-48 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα