Πτυχία Ιταλικών για Παιδιά


CELI 1 JUNIOR

Επίπεδο Γλώσσας: αρχάριος
Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένοCELI 2 JUNIOR

Επίπεδο Γλώσσας: αρκετά καλή γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένοCELI 3 JUNIOR

Επίπεδο Γλώσσας: καλή γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: 8 -16 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο