Πτυχία Ιταλικών για Ενήλικες

CELI 1

Επίπεδο Γλώσσας: αρχάριος
Χρόνος Απόκτησης: 6 μήνες (προαιρετικό)
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένοCELI 2

Επίπεδο Γλώσσας: αρκετά καλή γνώση
Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένοCELI 3

Επίπεδο Γλώσσας: καλή γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένοCELI 4 – DIPLOMA

Επίπεδο Γλώσσας: πολύ καλή γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: 8 -10 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένοCELI 5

Επίπεδο Γλώσσας: άριστη γνώση της γλώσσας Χρόνος Απόκτησης: 8 -12 μήνες Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο