Πτυχία Ισπανικών για Παιδιά

NIVEL A1 ESCOLAR

Επίπεδο Γλώσσας:Στοιχειώδης Γνώση
Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμέναNIVEL A2

Επίπεδο Γλώσσας:Στοιχειώδης Γνώση
Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμέναNIVEL B1 ESCOLAR

Επίπεδο Γλώσσας: Μέτρια Γνώση
Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμέναNIVEL B2

Επίπεδο Γλώσσας: Καλή Γνώση
Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμέναNIVEL C1


Επίπεδο Γλώσσας: αρκετά καλή γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμέναNIVEL C2

Επίπεδο Γλώσσας: άριστη γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα