Πτυχία Ισπανικών για Παιδιά

NIVEL A1

Ηλικία: 8-10 ΕΤΩΝ (Γ – Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)
Στόχος: Ένταξη σε οργανωμένη τάξη με συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας.
Εκπαιδευτικά εργαλεία: Βιβλία, Εγχειρίδια με παραμύθια, Διαδραστικά Παιχνίδια, τραγούδια, επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια, DVD, Talking Dice.


Πτυχία: NIVEL A1 ESCOLAR. Το πρώτο πτυχίο των ισπανικών. Διεθνής πιστοποίηση από το Instituto Cervantes.NIVEL A2

Ηλικία: 11 - 13 (Ε - A ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)
Στόχος: Συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Ιδιαίτερη έμφαση στη δομή του προφορικού και γραπτού λόγου.
Εκπαιδευτικά εργαλεία: Βιβλία, Λεξιλογικές διαδραστικές ασκήσεις, mock tests, taboo, DVD real language, Talking Dice.NIVEL B1

Ηλικία: Παιδιά Γυμνασίου
Στόχος: Εμβάθυνση στην Ισπανική γλώσσα και κουλτούρα. Συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Ολοκλήρωση της Ισπανικής γραμματικής. Έμφαση στον προφορικό ακουστικό και γραπτό λόγο.
Εκπαιδευτικά εργαλεία: Βιβλία, Λεξιλογικές και γραμματικές διαδραστικές ασκήσεις,mock tests, taboo, DVD real language, Talking Dice.


Πτυχία: NIVEL Α2 - Β1 ESCOLAR Το δεύτερο πτυχίο των ισπανικών για παιδιά – εφήβους κ είναι διαβαθμισμένο. Διεθνής πιστοποίηση από το Instituto Cervantes.NIVEL B2

Ηλικία: Παιδιά Γυμνασίου - Λυκείου
Στόχος: Σωστή χρήση της Ισπανικής γλώσσας. Συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας, με στόχο την άμεση επικοινωνία με ιδιαίτερη έμφαση στο προφορικό λόγο.
Εκπαιδευτικά εργαλεία: Βιβλία, Εxtra εκπαιδευτικό υλικό διαμορφωμένο στις εξετάσεις του πτυχίου, Λεξιλογικές διαδραστικές ασκήσεις, mock tests, taboo, DVD real language, Talking Dice.

Δυνατότητα σε παιδιά Λυκείου προετοιμασία για Πανελλήνιες εξετάσεις.


Πτυχία: NIVEL B2 Το τέταρτο πτυχίο των ισπανικών. Διεθνής πιστοποίηση από το Instituto Cervantes.NIVEL C1


Ηλικία: Παιδιά Λυκείου
Στόχος: Εμβάθυνση στην Ισπανική γλώσσα. Συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και χρήση της γλώσσας σε υψηλότερο επίπεδο.
Εκπαιδευτικά εργαλεία: Βιβλία, Εγχειρίδια φιλολογικού περιεχομένου, ταινίες από ισπανόφωνο κινηματογράφο, mock tests.


Πτυχία: NIVEL C1 Το πέμπτο πτυχίο των ισπανικών. Διεθνής πιστοποίηση από το Instituto Cervantes.NIVEL C2

Ηλικία: Παιδιά Λυκείου
Στόχος: Χειρισμός της Ισπανική γλώσσα σε υψηλότατο επίπεδο.
Εκπαιδευτικά εργαλεία: Βιβλία, Εγχειρίδια φιλολογικού περιεχομένου, ταινίες από ισπανόφωνο κινηματογράφο, mock tests.


Πτυχία: NIVEL C2 Το έκτο πτυχίο των ισπανικών. Διεθνής πιστοποίηση από το Instituto Cervantes. Παρέχεται άδεια και επάρκεια διδασκαλίας.