Πτυχία Ισπανικών για Ενήλικες

NIVEL A1 - A2

Ηλικία: Ενήλικες
Στόχος: Εισαγωγή στην Ισπανική γλώσσα και κουλτούρα. Συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Ιδιαίτερη έμφαση στη δομή του προφορικού και γραπτού λόγου.
Εκπαιδευτικά εργαλεία: Βιβλία, Λεξιλογικές διαδραστικές ασκήσεις, taboo, DVD real language, Talking Dice.


ΠΤΥΧΙΑ: NIVEL A2 Το δεύτερο πτυχίο των ισπανικών. Διεθνής πιστοποίηση από το Instituto Cervantes.NIVEL B1

Ηλικία: Ενήλικες
Στόχος: Εμβάθυνση στην Ισπανική γλώσσα και κουλτούρα. Συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Ολοκλήρωση της Ισπανικής γραμματικής. Έμφαση στον προφορικό ακουστικό και γραπτό λόγο.
Εκπαιδευτικά εργαλεία: Εμβάθυνση στην Ισπανική γλώσσα και κουλτούρα. Συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Ολοκλήρωση της Ισπανικής γραμματικής. Έμφαση στον προφορικό ακουστικό και γραπτό λόγο.


ΠΤΥΧΙΑ: NIVEL Β1 Το τρίτο πτυχίο των ισπανικών. Διεθνής πιστοποίηση από το Instituto Cervantes.NIVEL B2

Ηλικία: Ενήλικες
Στόχος: Σωστή χρήση της Ισπανικής γλώσσας. Συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας, με στόχο την άμεση επικοινωνία με ιδιαίτερη έμφαση στο προφορικό λόγο.
Εκπαιδευτικά εργαλεία: Βιβλία,Εxtra εκπαιδευτικό υλικό διαμορφωμένο στις εξετάσεις του πτυχίου, Λεξιλογικές διαδραστικές ασκήσεις,mock tests, taboo, DVD real language, Talking Dice.


ΠΤΥΧΙΑ: NIVEL Β2 Το τέταρτο πτυχίο των ισπανικών. Διεθνής πιστοποίηση από το Instituto Cervantes.NIVEL C1

Ηλικία: Ενήλικες
Στόχος: Εμβάθυνση στην Ισπανική γλώσσα. Συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και χρήση της γλώσσας σε υψηλότερο επίπεδο.
Εκπαιδευτικά εργαλεία: Εμβάθυνση στην Ισπανική γλώσσα. Συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και χρήση της γλώσσας σε υψηλότερο επίπεδο.


ΠΤΥΧΙΑ: NIVEL C1 Το πέμπτο πτυχίο των ισπανικών. Διεθνής πιστοποίηση από το Instituto Cervantes.NIVEL C2

Ηλικία: Ενήλικες
Στόχος: Χειρισμός της Ισπανική γλώσσα σε υψηλότατο επίπεδο.
Εκπαιδευτικά εργαλεία: Χειρισμός της Ισπανική γλώσσα σε υψηλότατο επίπεδο.


ΠΤΥΧΙΑ: NIVEL C2 Το έκτο πτυχίο των ισπανικών. Διεθνής πιστοποίηση από το Instituto Cervantes. Παρέχεται άδεια και επάρκεια διδασκαλίας.