Πτυχία Ισπανικών για Ενήλικες

NIVEL A1

Επίπεδο Γλώσσας: αρχάριος
Χρόνος Απόκτησης: 4 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμέναNIVEL A2

Επίπεδο Γλώσσας: Α2 (στοιχειώδης γνώση)
Χρόνος Απόκτησης: 4 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμέναNIVEL B1

Επίπεδο Γλώσσας: B1 (μέτρια γνώση)
Χρόνος Απόκτησης: 4 έως 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα

Απαραίτητο για προγράμματα ErasmusNIVEL B2

Επίπεδο Γλώσσας: Β2 (καλή γνώση)
Χρόνος Απόκτησης: 4 έως 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα

Απαραίτητο για φοίτηση σε ισπανόφωνα πανεπιστήμιαNIVEL C1

Επίπεδο Γλώσσας: αρκετά καλή γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμέναNIVEL C2

Επίπεδο Γλώσσας: άριστη γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα