FIT IN DEUTSCH A1

FIT IN DEUTSCH A1


Το A1 (KID1) εξετάζει την ικανότητα επικοινωνίας των παιδιών σε στοιχειώδες επίπεδο στην καθημερινή ζωή. Στο επίκεντρο βρίσκεται η απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για προσωπικά ή σχολικά θέματα. Η εξέταση απευθύνεται σε υποψηφίους 10-14 ετών.Μέρη της εξέτασης


Κατανόηση κειμένου

Η κατανόηση κειμένου εξετάζεται με βάση τρία απλά, αυθεντικά κείμενα από την Αυστρία, τη Γερμανία και την Ελβετία. Με τις ασκήσεις εξετάζεται η γενική κατανόηση και η κατανόηση σημαντικών λεπτομερειών.

Διάρκεια:30 λεπτά


Ακουστική κατανόηση

Η γενική και λεπτομερής ακουστική κατανόηση της κοινής γερμανικής γλώσσας της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ελβετίας εξετάζεται με τρεις ασκήσεις. Η θεματολογία βασίζεται στην καθημερινή ζωή.

Διάρκεια: περίπου 15 λεπτά


Παραγωγή γραπτού λόγου

Οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν σε ένα e-mail ενός φίλου/μιας φίλης απαντώντας σε τρεις απλές ερωτήσεις.

Διάρκεια: 20 λεπτά


Παραγωγή προφορικού λόγου

Η εξέταση περιλαμβάνει δύο ασκήσεις: ο υποψήφιος παρουσιάζει τον εαυτό του και κάνει ένα διάλογο. Η προφορική εξέταση αξιολογείται με καθορισμένα κριτήρια.

Διάρκεια: περίπου 10 λεπτά


Οι υποψήφιοι εξετάζονται και αξιολογούνται από δύο εξεταστές του εκάστοτε εξεταστικού φορέα. Προϋπόθεση για την απόκτηση του διπλώματος είναι η επιτυχία στα γραπτά και στα προφορικά.