Γερμανικά για Ενήλικες - Πτυχία

γερμανικά για ενήλικες

START IN DEUTSCH 1 (A1)

Επίπεδο Γλώσσας: A1 - αρχάριος
Χρόνος Απόκτησης: 7 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένοSTART IN DEUTSCH 2 (A2)

Επίπεδο Γλώσσας: Α2 (στοιχειώδης γνώση)
Χρόνος Απόκτησης: (από) 4 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένοZERTIFIKAT B1

Επίπεδο Γλώσσας: Β1 - μέτρια γνώση της γλώσσας (ανεξάρτητος χρήστης γλώσσας)
Χρόνος Απόκτησης: (από) 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένοZERTIFIKAT B2

Επίπεδο Γλώσσας: Β2 - καλή γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: (από) 10 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένοZERTIFIKAT C1

Επίπεδο Γλώσσας: C1 - πολύ καλή γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: (από) 10 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένοZERTIFIKAT C2 (GDS)

Επίπεδο Γλώσσας: C2 - άριστη γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: (από) 10 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο