Γαλλικά για Παιδιά

DELF A1

Επίπεδο Γλώσσας: αρχάριος
Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένοDELF A2

Επίπεδο Γλώσσας: Στοιχειώδης γνώση
Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένοDELF Β1

Επίπεδο Γλώσσας: μέτρια γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: 6-8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένοDELF Β2 - SORBONNE B2

Επίπεδο Γλώσσας: καλή γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: 6-8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένοDALF C1 - SORBONNE C1

Επίπεδο Γλώσσας: αρκετά καλή γνώση της γλώσσας Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένοDALF C2 - SORBONNE C2

Επίπεδο Γλώσσας: άριστη γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο