Πτυχία αγγλικών για ενήλικες

μαθήματα εξετάσεις αγγλικών για ενήλικες

ΕΝΗΛΙΚΕΣ

PET

PRELIMINARY ENGLISH TEST

Επίπεδο Γλώσσας: B1 (D Senior)
Χρόνος Απόκτησης: Από 2 έως 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο - και από ΑΣΕΠ


FCE - ECCE - CL B2

CAMBRIDGE - MICHIGAN - LANGUAGE CERT

Επίπεδο Γλώσσας: B2
Χρόνος Απόκτησης: Από 2 έως 8 μήνες
Χρήση: πτυχία γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα - και από ΑΣΕΠ


CAE - ALCE - EXPERT

CAMBRIDGE - HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY - LANGUAGE CERT

Επίπεδο Γλώσσας: C1
Χρόνος Απόκτησης: 4 έως 8 μήνες
Χρήση: πτυχία γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα - και από ΑΣΕΠ


CPE - ECPE - MASTERY

CAMBRIDGE - MICHIGAN - LANGUAGE CERT

Επίπεδο Γλώσσας: C2
Χρόνος Απόκτησης: Από 4 έως 8 μήνες
Χρήση: πτυχία γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα - και από ΑΣΕΠ

αγγλικά για ενήλικες

μαθήματα εξετάσεις και πτυχία

αγγλικά για ενήλικες στο Soeasy.gr

Πτυχία και μαθήματα αγγλικών – αγγλικά για ενήλικες

Πτυχία αγγλικών/h2>

μαθήματα αγγλικών/h2>