Αγγλικά για επιχειρήσεις B2B |Soeasy.gr

Πτυχία αγγλικών για Επιχειρήσεις

BUSINESS

YLE

Επίπεδο Γλώσσας: Χρόνος Απόκτησης: Χρήση:


KET

KEY ENGLISH TEST

Επίπεδο Γλώσσας: Α2 C Senior Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο