Πτυχία Αραβικών για Ενήλικες


A


Επίπεδο Γλώσσας: αρχάριος
Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες
Χρήση: πιστοποίηση γλωσσομάθειαςB

Επίπεδο Γλώσσας: αρκετά καλή γνώση
Χρόνος Απόκτησης: 8 -12 μήνες
Χρήση: πιστοποίηση γλωσσομάθειας