• ΗΛΙΚΙΑ: 6 ΕΤΩΝ  (Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)
  • ΣΤΟΧΟΣ: γνωριμία με την ξένη γλώσσα σε πιο οργανωμένο σχολικό περιβάλλον με γραφή και ανάγνωση αλλά όχι γραμματική.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Διαδραστικά Παιχνίδια, τραγούδια, παραμύθια, χειροτεχνίες, επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια και  εξάσκηση της γλώσσας μέσω υπολογιστή.