• ΗΛΙΚΙΑ: 8-13 ΕΤΩΝ
  • ΣΤΟΧΟΣ: Ένταξη σε οργανωμένη τάξη με συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Εγχειρίδια με παραμύθια, Διαδραστικά Παιχνίδια, τραγούδια, επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια, DVD, Talking Dice.

 

ΠΤΥΧΙΑ: Livello A2 Διεθνής πιστοποίηση CELI 1 από το Πανεπιστήμιο της PERUGIA καθώς και πιστοποίηση πτυχίων PLIDA A2 από το Πανεπιστήμιο LA SAPIENZA της Ρώμης.