Μέθοδος για Παιδιά

Οι γονείς και τα παιδιά που θα μας εμπιστευτούν τα όνειρα και τους στόχους τους, θα ζήσουν μαζί μας μία πρωτόγνωρη εμπειρία!
Τη δική τους μοναδική So Easy εμπειρία!

Κορίτσι
Μιλάνε στη νέα τους γλώσσα από το πρώτο κιόλας μάθημα!
Πολύ γρήγορα διαβάζουν και γράφουν σωστά, μέσα από τη δημιουργία ανάπτυξης νοήματος, χωρίς τη στείρα αποστήθιση γραμματικών κανόνων.
Δημιουργούν και εκφράζουν κριτική σκέψη, σε ένα πλαίσιο που συμβαδίζει με την πνευματική και συναισθηματική τους ηλικιακή ωριμότητα.
Αφομοιώνουν λεξιλόγιο και γραμματική με τη βοήθεια της πιο σύγχρονης τεχνολογίας.
Αναπτύσσουν ταυτόχρονα όλες τις δεξιότητες σε ακουστικό, οπτικό και κιναισθητικό πλαίσιο.
Παίρνουν κίνητρα και προκλήσεις μέσα από τον πραγματικό κόσμο.
Πετυχαίνουν με σιγουριά και αυτοπεποίθηση όταν έρθει η ώρα του πτυχίου.
Ξένες Γλώσσες
Ολιγομελή τμήματα 4 - 8 μαθητών.
Αμεσότητα στην επικοινωνία μεταξύ καθηγητή και μαθητή.
Καλλιέργεια της ενεργής συμμετοχής των μαθητών στο μάθημα.
Προσαρμογή του μαθήματος στις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή.
Ομοιογενείς τάξεις σύμφωνα με την ηλικία και το επίπεδο γνώσεων των μαθητών.
Πολύπλευρες και καινοτόμες υπηρεσίες υποστήριξης μαθητών - γονέων (Διαχείριση Άγχους, Τεστ Μαθησιακών Δυνατοτήτων).
Απόκτηση πτυχίου Lower στα 13 και Proficiency στα 15!
So Easy
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΟΜΑΔΑ

Μία επίλεκτη ομάδα συνεργατών, με υψηλά επίπεδα κατάρτισης, φροντίζει ώστε κάθε στιγμή του μαθήματος να δικαιώνει την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε εδώ και 24 χρόνια μέσα από:

  • Την επιλογή κατάλληλης και προσαρμοσμένης στις σύγχρονες απαιτήσεις, βιβλιογραφίας.
  • Τη δημιουργία ειδικών τεστ, με βάση τις απαιτήσεις κάθε τάξης/επιπέδου ξεχωριστά.
  • Τη συμβουλευτική υποστήριξη και επιτήρηση των καθηγητών του So Easy®.
  • Τη διοργάνωση σεμιναρίων και επιμορφωτικών ενεργειών για το εκπαιδευτικό προσωπικό.
  • Την αναζήτηση και εφαρμογή των πλέον σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
  • Τη συνεχή αξιολόγηση των καθηγητών κάθε χρόνο με εσωτερικό σύστημα αξιολόγησης!

Μέθοδος για παιδιά – αγγλικά

Αγγλικά για παιδιά και εφήβους