ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Την κορυφαία ακαδημαική ομάδα

Ακαδημαϊκή Ομάδα

Η ακαδημαϊκή ομάδα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο με κύριες δραστηριότητές της, τις ακόλουθες:

Επιλέγει την κατάλληλη βιβλιογραφία.

Ορίζει τα χρονοδιαγράμματα σπουδών με βάση τις απαιτήσεις κάθε επιπέδου και γλώσσας.

Δημιουργεί τεστ με βάση τις αντικειμενικές απαιτήσεις κάθε επιπέδου και όχι την επίδοση της τάξης.

Υποστηρίζει συμβουλευτικά και επιβλέπει όλους τους καθηγητές των παραρτημάτων.

Επιλέγει το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Διοργανώνει και εκπονεί επιμορφωτικά σεμινάρια.

Δημιουργεί νέες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και υλικό.

Αναζητεί και εφαρμόζει τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Ακαδημαϊκή Ομάδα

Μα πάνω απο όλα... Μεταδίδει το πάθος και τον ενθουσιασμό σε όλους τους σπουδαστές, So Easy!