Ταχύρυθμα τμήματα για ενήλικες

Πτυχίο So Easy

Μπορείς
Η πολύχρονη εμπειρία μας στο χώρο της εκπαίδευσης σε συνδυασμό με τη μέθοδο So Easy Adults και την επιλεγμένη βιβλιογραφία που έχει δημιουργήσει η ακαδημαϊκή ομάδα της So Easy®, επιτρέπουν σε κάθε σπουδαστή μας να εμπεδώσει ύλη 5 τάξεων σε μόλις 9 μήνες!

Ταυτόχρονα ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να μεταπηδήσει σε επόμενο τμήμα-επίπεδο κατά τη διάρκεια της χρονιάς, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με το επίπεδό του και τις ώρες που μπορεί να διαθέσει.
Πτυχίο σε 8 μήνες
Ενήλικες level-1
Αφορά εντελώς αρχάριους.
Καλύπτει παροντικούς & μελλοντικούς χρόνους.
Βασικές περιοχές της γραμματικής που είναι απαραίτητες για τη σύνταξη γραπτού ¬¬και προφορικού λόγου.
Φτάνει σε επίπεδο Α1.
Ενήλικες level-1
Καλύπτει όλη τη βασική αγγλική γραμματική.
Λεξιλόγιο σε βασικές θεματικές ενότητες που βοηθούν τη γραπτή και προφορική έκφραση
Φτάνει σε επίπεδο Β1.
Ενήλικες level-3
Εξάσκηση εμπέδωσης της αγγλικής γραμματικής.
Εμπλουτισμός λεξιλογίου απαραίτητου για την καλή χρήση της γλώσσας.
Φτάνει σε επίπεδο Β2, απαραίτητο για να συμμετάσχει ο σπουδαστής σε εξετάσεις επιπέδου (Lower).
FCE / ECCE / TOEIC
Πολύ καλή γνώση της γλώσσας.
CPE / ECPE
Άριστη γνώση της γλώσσας.
Επάρκεια διδασκαλίας.