Ειδικά προγράμματα / πτυχία

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΠΤΥΧΙΑ

Εσύ στοχεύεις σε ποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού θέλεις να κανείς το bachelor ή το μεταπτυχιακό σου και εμείς φροντίζουμε για την επιτυχία της εισαγωγής σου. Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες σου και σε συμβουλεύουμε ακριβώς για το τι χρειάζεσαι για την επίτευξη του στόχου σου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Ειδική αναγνωρισμένη πιστοποίηση για 140 διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Greenwich, ανεξάρτητα από το επίπεδο γλωσσομάθειας και σε όλες τις δεξιότητες (Κατανόηση κειμένου, Speaking, Writing, Listening).

IELTS

Συγκαταλέγεται στα ανώτερα διεθνή κριτήρια πιστοποίησης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Στην Ελλάδα το IELTS αναγνωρίζεται από πολλά Αγγλόφωνα ιδρύματα ως πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής. Η διάρκεια ισχύος του IELTS είναι 2 έτη. Το IELTS σχεδιάστηκε για να πιστοποιεί την ικανότητα των υποψηφίων για σπουδές ή για εργασία, όπου η επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική. Στην Ελλάδα το IELTS ζητείται συχνά σε υποψηφίους σαν προ-απαίτηση για την Εισαγωγή τους σε Βρετανικά Πανεπιστήμια, σε προγράμματα Α’ Πτυχίου (Undergraduate) ή Μεταπτυχιακά προγράμματα (Postgraduate).

GMAT

Το GMAT είναι μία πιστοποίηση που χρησιμεύει σε όσους υποψήφιους θέλουν να εισαχθούν σε Ευρωπαϊκά ή Αμερικάνικα Πανεπιστήμια για μεταπτυχιακό ή διδακτορικό.
Η εξέταση GMAT αποτελείται από 4 μέρη:
(1) Analytical Writing Assessment
(2) Integrated Reasoning
(3) Quantitative (Mathematics - Arithmetic)
(4) Verbal (English language)

TOEFL

Το TOEFL (Test of English as a Foreign Language) είναι διεθνείς εξετάσεις αντίληψης και χρήσης της Αγγλικής γλώσσας για Εισαγωγή σε Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια σε Πτυχιακό ή Μεταπτυχιακό επίπεδο. Δίδονται μέσω υπολογιστή και περιλαμβάνουν:
(1) Listening
(2) Speaking
(3) Reading Comprehension
(4) Writing

SAT

Το SAT είναι ένα από τα πιο σημαντικά κριτήρια για την είσοδο των μαθητών στα περισσότερα κολλέγια της Αμερικής. Εξετάζει την ικανότητα των υποψηφίων να σκέφτονται κριτικά και να παρουσιάζουν γραπτώς τις απόψεις τους. Μέσω αυτού αξιολογούνται οι ικανότητες λογικής ανάλυσης και σύνθεσης.
Οι εξεταζόμενοι στο SAT αξιολογούνται σε 3 τομείς:
(1) Ικανότητα στο γραπτό λόγο
(2) Κατανόηση γραπτού κειμένου
(3) Μαθηματικά

GRE

Το GRE (Graduate Record Examination) είναι εξετάσεις για υποψηφίους Μεταπτυχιακών Σπουδών σε όλους τους τομείς όπως Θετικές, Θεωρητικές ή Κοινωνικές Επιστήμες, Οικονομικά κλπ.
Αποτελούνται από 3 μέρη:
(1) Verbal
(2) Quantitative
(3) Analytical Writing Assessment
Ειδικές τιμές για ανέργους