Δωρεάν σεμινάρια CAREER COACHING

Πιστοποίηση
Είναι σαφές με βάση τις παγκόσμιες τάσεις ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών δεν είναι πλέον στόχος αλλά το μέσο για την επίτευξη των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών μας στόχων. Μόνο στη So Easy® όλοι οι ενήλικες σπουδαστές μας μπορούν να συμμετέχουν σε δωρεάν σεμινάρια Career Coaching στα οποία έχουν τις εξής δυνατότητες:
Δωρεάν σεμινάρια
Νέοι

Συμβουλευτική στην επιλογή Πανεπιστημίου για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, στη συμπλήρωση και υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για το πανεπιστήμιο και την έκδοση Φοιτητικού δανείου.

Η συγκεκριμένη παροχή γίνεται σε συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Συμμετοχή σε εξειδικευμένα σεμινάρια (webinars) με ειδικούς στο χώρο του career coaching τα οποία διεξάγονται 4 φορές το χρόνο.

Στα συγκεκριμένα σεμινάρια, οι σπουδαστές μπορούν να πάρουν συμβουλές ως προς ζωτικά θέματα για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία όπως το πώς πρέπει να ‘χτίζεται’ το βιογραφικό σημείωμα (CV Writing & Updating), την αποτελεσματική συμμετοχή και διαχείριση του προφίλ τους σε επαγγελματικά κοινωνικά δίκτυα όπως το LINKEDIN και το χειρισμό της προσωπικής επαγγελματικής συνέντευξης με έναν υποψήφιο εργοδότη.