ΗΛΙΚΙΑ: ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΣΤΟΧΟΣ: Χειρισμός της Ιταλικής Γλώσσας σε υψηλότερο-τελικό επίπεδο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, εγχειρίδια φιλολογικού περιεχομένου, ταινίες Ιταλικού Κινηματογράφου,Practice Tests.

ΠΤΥΧΙΑ: Livello C2 Διεθνής Πιστοποίηση CELI 5 από το Πανεπιστήμιο της PERUGIA καθώς και Πιστοποίηση PLIDA C2  από το Πανεπιστήμιο LA SAPIENZA της Ρώμης.