• ΗΛΙΚΙΑ: ΠΑΙΔΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ
  • ΣΤΟΧΟΣ: Χειρισμός της Ιταλικής γλώσσας σε υψηλότατο επίπεδο.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Εγχειρίδια φιλολογικού περιεχομένου, ταινίες από ισπανόφωνο κινηματογράφο, mock tests.

 

ΠΤΥΧΙΑ: Livello C2 Διεθνής Πιστοποίηση CELI 5 από το Πανεπιστήμιο της PERUGIA καθώς και Πιστοποίηση PLIDA C2  από το Πανεπιστήμιο LA SAPIENZA της Ρώμης.