ΗΛΙΚΙΑ: ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΣΤΟΧΟΣ: Εμβάθυνση και εμπέδωση της γλώσσας σε υψηλότερο επίπεδο. Προσεκτική και μεθοδική επανάληψη όλων των γραμματικών, λεξιλογικών και λεκτικών στοιχείων των προηγούμενων επιπέδων προσθέτοντας  εξειδικευμένο λεξιλόγιο ανά θεματική ενότητα και συνδιαστικές γραμματικές ασκήσεις .Έμφαση πάντα στον προφορικό και γραπτό λόγο με αναλυτικότερους  τρόπους εφαρμογής τους.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, θέματα φιλολογικού περιεχομένου, ταινίες Ιταλικού Κινηματογράφου,Practice Tests,επιπλέον υλικό όσων αφορά την προφορική επικοινωνία σε καθημερινό και επαγγελματικό επίπεδο.

ΠΤΥΧΙΑ: Livello C1 Διεθνής Πιστοποίηση CELI 4 από το Πανεπιστήμιο της PERUGIA καθώς και Πιστοποίηση PLIDA C1 από το Πανεπιστήμιο LA SAPIENZA της Ρώμης.