• ΗΛΙΚΙΑ: ΠΑΙΔΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ
  • ΣΤΟΧΟΣ: Εμβάθυνση στην Ιταλική γλώσσα. Συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και χρήση της γλώσσας σε υψηλότερο επίπεδο.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Εγχειρίδια φιλολογικού περιεχομένου, ταινίες από ισπανόφωνο κινηματογράφο, mock tests .

 

ΠΤΥΧΙΑ: Livello C1 Διεθνής Πιστοποίηση CELI 4 από το Πανεπιστήμιο της PERUGIA καθώς και Πιστοποίηση PLIDA C1 από το Πανεπιστήμιο LA SAPIENZA της Ρώμης.