ΗΛΙΚΙΑ: ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΣΤΟΧΟΣ: Καλή χρήση της γλώσσας, αναπτύσσοντας πια όλες τις δεξιότητες της έχοντας πάντα άμεσο στόχο την σωστή επικοινωνία μέσω  του προφορικού και γραπτού λόγου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, λεξιλογικές, γραμματικές, ακουστικές και διαδραστικές ασκήσεις,DVD,Taboo,Talking Dice καθώς και εκπαιδευτικό υλικό διαμορφωμένο στις εξετάσεις του πτυχίου(Practice Tests).

ΠΤΥΧΙΑ: Livello B2 Διεθνής Πιστοποίηση CELI 3 από το Πανεπιστήμιο της PERUGIA καθώς και Πιστοποίηση PLIDA B2 από το Πανεπιστήμιο LA SAPIENZA της Ρώμης.