• ΗΛΙΚΙΑ: ΠΑΙΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ
  • ΣΤΟΧΟΣ: Σωστή χρήση της Ιταλικής γλώσσας. Συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας, με στόχο την άμεση επικοινωνία με ιδιαίτερη έμφαση στο προφορικό λόγο.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία,Εxtra εκπαιδευτικό υλικό διαμορφωμένο στις εξετάσεις του πτυχίου, Λεξιλογικές διαδραστικές ασκήσεις,mock tests, taboo, DVD real language, Talking Dice.

 

ΠΤΥΧΙΑ: Livello B2 Διεθνής Πιστοποίηση CELI 3 από το Πανεπιστήμιο της PERUGIA καθώς και Πιστοποίηση PLIDA B2 από το Πανεπιστήμιο LA SAPIENZA της Ρώμης.