ΗΛΙΚΙΑ:  ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΣΤΟΧΟΣ:  Εμβάθυνση στην Ιταλική γλώσσα και κουλτούρα δίνοντας περισσότερη έμφαση και προσοχή στην πορεία της γραμματικής προσπαθώντας να ενισχύσουμε τους επικοινωνιακούς τρόπους σε επίπεδο προφορικό, γραπτό αλλά και ακουστικό.O σπουδαστής είναι σε θέση να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε Ιταλικό περιβάλλον άνετα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, λεξιλογικές, ακουστικές ,γραμματικές ασκήσεις και διαδραστικές ασκήσεις.  Χρήση DVD(αυθεντικών αποσπασμάτων ταινιών,Talking Dice,Taboo,Practice Tests(για όσους επιθυμούν την συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

ΠΤΥΧΙΑ: Livello B1 Διεθνής Πιστοποίηση CELI 2 από το Πανεπιστήμιο της PERUGIA καθώς και Πιστοποίηση πτυχίων PLIDA B1 από το Πανεπιστήμιο LA SAPIENZA  της Ρώμης.