• ΗΛΙΚΙΑ: ΠΑΙΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
  • ΣΤΟΧΟΣ: Εμβάθυνση στην Ιταλική γλώσσα και κουλτούρα. Συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Ολοκλήρωση της Ιταλικής γραμματικής. Έμφαση στον προφορικό ακουστικό και γραπτό λόγο.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Λεξιλογικές και γραμματικές διαδραστικές ασκήσεις,mock tests, taboo, DVD real language, Talking Dice.

 

ΠΤΥΧΙΑ: Livello B1 Διεθνής Πιστοποίηση CELI 2 από το Πανεπιστήμιο της PERUGIA καθώς και Πιστοποίηση πτυχίων PLIDA B1 από το Πανεπιστήμιο LA SAPIENZA  της Ρώμης.