ΗΛΙΚΙΑ: ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΣΤΟΧΟΣ: Πρώτη επαφή με την Ιταλική Γλώσσα και κουλτούρα. Μεθοδική εκμάθηση αρχικών σταδίων θέτοντας βάσεις για την σωστή χρήση και κατάκτηση τόσο του προφορικού όσο και του γραπτού λόγου, έμφαση στην βιωματική μάθηση της γλώσσας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, λεξιλογικές, γραμματικές καθώς και  διαδραστικές  ασκήσεις,Talking Dice, προβολή αποσπασμάτων DVD(σχετικών με τις θεματικές ενότητες του βιβλίου),Practice Tests, Τed talk.

ΠΤΥΧΙΑ: Livello A2 Διεθνής πιστοποίηση CELI 1 από το Πανεπιστήμιο της PERUGIA καθώς και πιστοποίηση πτυχίων PLIDA A2 από το Πανεπιστήμιο LA SAPIENZA της Ρώμης.