ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ (LEVEL) ΕΠΙΠΕΔΟ (LEVEL)
ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ Α1
ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ Α2
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ Β1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ Β2
ΑΡΙΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ C1
ΑΡΙΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ C2

 

  • ΗΛΙΚΙΑ: 13 +
  • ΣΤΟΧΟΣ: Σ’αυτό το επίπεδο ο έφηβος θα πρέπει να κατανοεί τα κύρια σημεία προφορικού λόγου που αφορούν οικεία θέματα  σχετικά με την εργασία, το σχολείο, τον ελεύθερο χρόνο κλπ., να εκφράζεται απλά και με ειρμό για οικεία θέματα και προσωπικούς τομείς ενδιαφέροντος ,να μπορεί να διηγηθεί εμπειρίες και γεγονότα, να περιγράψει όνειρα, ελπίδες και στόχους και να δώσει σύντομες αιτιολογήσεις και εξηγήσεις.Σ’ αυτή την τάξη ολοκληρώνεται η βασική διδασκαλία της Γερμανικής γραμματικής.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Διαδραστικά Παιχνίδια, DVD, Talking Dice, επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια, taboo, scrabble  και εξάσκηση της γλώσσας μέσω υπολογιστή.
  • ΠΤΥΧΙΑ: Ολοκληρώνοντας το επίπεδο Β1 μπορούν να συμμετάσχουν στις αντίστοιχες εξετάσεις του Ινστιτούτου Goethe ( GOETHE ZERTIFIKAT  Β1j)  , του ÖSD ( ÖSD Zertifikat B1 / B1 Jugendvariante) ή του διαβαθμισμένου «Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» (ΚΠΓ)