ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ (LEVEL) ΕΠΙΠΕΔΟ (LEVEL)
ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ Α1
ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ Α2
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ Β1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ Β2
ΑΡΙΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ C1
ΑΡΙΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ C2

 

  • ΗΛΙΚΙΑ: Ενήλικες
  • ΣΤΟΧΟΣ: Ο μαθητής πρέπει να έχει την ευχέρεια να επικοινωνεί σε περιστάσεις που αφορούν  τόσο την ιδιωτική όσο και την επαγγελματική ζωή με σύνθετους συσχετισμούς.Ο λόγος του πρέπει να είναι ορθά δομημένος και να εκφράζεται με μεγάλη άνεση και ακρίβεια. Το ÖSD Zertifikat C2 απευθύνεται σε υποψήφιους από 17 ετών.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Modelltests ,Διαδραστικές ασκήσεις προσομοίωσης, DVD  , Talking Dice, taboo .
  • ΠΤΥΧΙΑ: Ολοκληρώνοντας το επίπεδο C2 μπορούν να συμμετάσχουν στις αντίστοιχες εξετάσεις του Ινστιτούτου Goethe ( GOETHE ZERTIFIKAT  C2 – GDS)  , του ÖSD ( ÖSD Zertifikat C2)  ή του διαβαθμισμένου «Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» (ΚΠΓ)