ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ (LEVEL) ΕΠΙΠΕΔΟ (LEVEL)
ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ Α1
ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ Α2
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ Β1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ Β2
ΑΡΙΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ C1
ΑΡΙΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ C2

 

  • ΗΛΙΚΙΑ: 12-13 ΕΤΩΝ (ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)
  • ΣΤΟΧΟΣ: Ο έφηβος πρέπει να μπορεί να συνεννοηθεί στα πλαίσια απλών, πολύ συνηθισμένων περιστάσεων, κατά τις οποίες να ανταλλάσσει πληροφορίες  για οικεία και συνηθισμένα θέματα να μπορεί να δίνει βασικές πληροφορίες για την καταγωγή και την εκπαίδευσή του, το άμεσο περιβάλλον του και να μιλάει για θέματα που σχετίζονται με τις άμεσες ανάγκες του.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Διαδραστικά Παιχνίδια, τραγούδια, DVD, Talking Dice, επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια, taboo, scrabble και εξάσκηση της γλώσσας μέσω υπολογιστή.
  • ΠΤΥΧΙΑ: Ολοκληρώνοντας το επίπεδο Α2 μπορούν να συμμετάσχουν στις αντίστοιχες εξετάσεις του Ινστιτούτου Goethe ( GOETHE ZERTIFIKAT A2 – Fit in Deutsch )  , του ÖSD ( KID A2) ή του διαβαθμισμένου «Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» (ΚΠΓ)