ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ (LEVEL) ΕΠΙΠΕΔΟ (LEVEL)
ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ Α1
ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ Α2
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ Β1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ Β2
ΑΡΙΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ C1
ΑΡΙΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ C2

 

  • ΗΛΙΚΙΑ: ΕΝΗΛΙΚΕΣ
  • ΣΤΟΧΟΣ: Συστηματική εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας με έμφαση στο γραπτό και προφορικό λόγο και στόχο την επιτυχία στις εξετάσεις του πτυχίου .
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, practice tests ,Διαδραστικές ασκήσεις προσομοίωση, TED TALKS VIDEO real language ς,  , Talking Dice,  mock tests .

 

ΠΤΥΧΙΑ:

CPE   το τέταρτο διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας του πανεπιστημίου του Cambridge που αντιστοιχεί στο επίπεδο C2.

ECPE πτυχίο του Michigan University, αντιστοίχου επιπέδου. Υπάρχουν επίσης πολλές άλλες πιστοποιήσεις στο συγκεκριμένο επίπεδο.