• ΗΛΙΚΙΑ: ΕΝΗΛΙΚΕΣ
  • ΣΤΟΧΟΣ: Χειρισμός της κινεζικής γλώσσας σε υψηλότατο επίπεδο.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Εγχειρίδια φιλολογικού περιεχομένου, mock tests.

 

ΠΤΥΧΙΑ: HSK 6 Το πέμπτο πτυχίο των Κινεζικών,

είναι μία Διεθνής Πιστοποίηση από το Hanban ( πανεπιστήμιο του Πεκίνου).