• ΗΛΙΚΙΑ: ΕΝΗΛΙΚΕΣ
  • ΣΤΟΧΟΣ: Εμβάθυνση στην κινεζική γλώσσα. Συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και χρήση της γλώσσας σε υψηλό επίπεδο.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, mock tests, εκμάθηση γραφής σε εγχειρίδια  καρρέ.

 

ΠΤΥΧΙΑ: HSK 4 Το τέταρτο πτυχίο των Κινεζικών, είναι μία Διεθνής Πιστοποίηση από το Hanban ( πανεπιστήμιο του Πεκίνου).