• ΗΛΙΚΙΑ: ΠΑΙΔΙΚΑ
  • ΣΤΟΧΟΣ: Εμβάθυνση στην Κινεζική γλώσσα και κουλτούρα. Συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Ιδιαίτερη έμφαση στον προφορικό ακουστικό και γραπτό λόγο.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Λεξιλογικές διαδραστικές ασκήσεις, εκμάθηση γραφής σε εγχειρίδια  καρρέ, παραμύθια, παιχνίδια.

 

ΠΤΥΧΙΑ: YCT 4 Το τρίτο πτυχίο των Κινεζικών, είναι μία Διεθνής Πιστοποίηση από το Hanban ( πανεπιστήμιο του Πεκίνου).