• ΗΛΙΚΙΑ: ΕΝΗΛΙΚΕΣ
  • ΣΤΟΧΟΣ: Σωστή χρήση της κινεζικής γλώσσας. Συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας, με στόχο την άμεση επικοινωνία.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Εxtra εκπαιδευτικό υλικό διαμορφωμένο στις εξετάσεις του πτυχίου, διαδραστικές ασκήσεις,mock tests, εκμάθηση γραφής  σε εγχειρίδια  καρρέ.

 

ΠΤΥΧΙΑ: HSK 3 Το τρίτο πτυχίο των Κινεζικών, είναι μία Διεθνής Πιστοποίηση από το Hanban ( πανεπιστήμιο του Πεκίνου).