• ΗΛΙΚΙΑ: ΕΝΗΛΙΚΕΣ
  • ΣΤΟΧΟΣ: Εμβάθυνση στην κινέζικη γλώσσα . Συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Ιδιαίτερη έμφαση στον προφορικό ακουστικό και γραπτό λόγο.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Λεξιλογικές και γραμματικές διαδραστικές ασκήσεις, εκμάθηση γραφής σε εγχειρίδια  καρρέ.

ΠΤΥΧΙΑ: HSK 2 Το δεύτερο πτυχίο των Κινεζικών, είναι μία Διεθνής Πιστοποίηση από το Hanban ( πανεπιστήμιο του Πεκίνου).