• ΗΛΙΚΙΑ: ΠΑΙΔΙΚΑ
  • ΣΤΟΧΟΣ: Συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Ιδιαίτερη έμφαση στη δομή του προφορικού και γραπτού λόγου.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Λεξιλογικές διαδραστικές ασκήσεις, εκμάθηση γραφής σε εγχειρίδια  καρρέ, παραμύθια, παιχνίδια.

 

ΠΤΥΧΙΑ: YCT  2 Το δεύτερο παιδικό πτυχίο των Κινεζικών, είναι μία Διεθνής Πιστοποίηση από το Hanban ( πανεπιστήμιο του Πεκίνου).