• ΗΛΙΚΙΑ: ΕΝΗΛΙΚΕΣ
  • ΣΤΟΧΟΣ: Εισαγωγή στην κινέζικη γλώσσα και κουλτούρα. Συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Ιδιαίτερη έμφαση στη δομή του προφορικού λόγου και στην εκμάθηση γραφής.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Λεξιλογικές διαδραστικές ασκήσεις, εκμάθηση γραφής σε εγχειρίδια  καρρέ.

 

 

 

 

ΠΤΥΧΙΑ: HSK 1 Το πρώτο πτυχίο των Κινεζικών, είναι μία Διεθνής Πιστοποίηση από το Hanban ( πανεπιστήμιο του Πεκίνου).