ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ (LEVEL) ΕΠΙΠΕΔΟ (LEVEL)
ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ Α1
ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ Α2
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ Β1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ Β2
ΑΡΙΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ C1
ΑΡΙΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ C2

 

  • ΗΛΙΚΙΑ: 8-10 ΕΤΩΝ ( Γ –Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)
  • ΣΤΟΧΟΣ: Ένταξη σε οργανωμένη τάξη με συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:Βιβλία, Εγχειρίδια με παραμύθια, Διαδραστικά Παιχνίδια, τραγούδια, επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια, DVD, Talking Dice.

 

ΠΤΥΧΙΑ: NIVEL A1 ESCOLAR.  Το πρώτο πτυχίο των ισπανικών. Διεθνής  πιστοποίηση από το Instituto Cervantes.