• ΗΛΙΚΙΑ: ΠΑΙΔΙΚΑ
  • ΣΤΟΧΟΣ: Εισαγωγή στην κινέζικη γλώσσα. Ένταξη σε οργανωμένη τάξη με συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Λεξιλογικές διαδραστικές ασκήσεις, εκμάθηση γραφής σε εγχειρίδια  καρρέ, παραμύθια, παιχνίδια.

ΠΤΥΧΙΑ: YCT 1. Το πρώτο παιδικό πτυχίο των Κινεζικών, είναι μία Διεθνής Πιστοποίηση από το Hanban ( πανεπιστήμιο του Πεκίνου).