Κεντρική Διoίκηση
Κουντουριώτου 108
Πειραιάς
Τηλ: 210 4137919
801 11 50 60 70 
Email: info@soeasy.gr