ΠΤΥΧΙΑ

CELI 1 JUNIOR

Περιγραφή:

Για την απόκτηση αυτού του διπλώματος ο σπουδαστής θα πρέπει να περάσει με επιτυχία τα παρακάτω test.

  1. Κατανόηση κειμένου.
  2. Γραπτή απόδοση.
  3. Κατανόηση προφορικού κειμένου.
  4. Γραμματική και λεξιλόγιο.
  5. Προφορική έκφραση.

Διάρκεια / Ισχύς

Για πάντα.


Χρησιμότητα:

Γνώση βασικού επιπέδου. Οι κάτοχοι του πτυχίου έχουν βασικές γλωσσικές ικανότητες επικοινωνίας.


Περίοδοι Εξετάσεων:

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται τρεις φορές το χρόνο κάθε Νοέμβριο Mάρτιο και Ιούνιο.